Wywóz sprzętu AGD. Charakterystyka usługi

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, czyli urządzenia, które nie nadają się do użytku, czy to z powodu awarii, czy uszkodzenia, to po prostu elektrośmieci. Od pozostałych odpadów różnią się tym, że zawierają substancje szkodliwe, które po wydostaniu się do środowiska mogą spowodować jego zanieczyszczenie i zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Z tego powodu wywóz zużytego sprzętu AGD wymaga specjalistycznego postępowania.

Przepisy dotyczące utylizacji sprzętu AGD

Szczegółowo o postępowaniu z elektrośmieciami mówi Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2019.1895 t.j.). Zgodnie z tą ustawą za wyrzucanie elektrośmieci do zwykłych kontenerów na odpadki grozi grzywna. Jak zatem należy z nim postępować? Jest na to kilka sposobów – można go na przykład wymienić w sklepie na nowy – ale to tylko w wypadku, gdy kupujemy nowy sprzęt tego samego rodzaju, np. pralka za pralkę, czy telewizor za telewizor. Można spróbować oddać go do zakładu naprawy sprzętu AGD/RTV, albo do punktu skupu złomu, jeśli zajmuje się on zbieraniem zużytego sprzętu. Organizowane są też okolicznościowe zbiórki sprzętu, można też poszukać punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

To wszystko łatwo zrobić, kiedy mamy do oddania małogabarytowy sprzęt AGD, czyli przedmioty takie jak żelazka, odkurzacze, miksery, tostery, albo sprzęt RTV taki jak kamery, odtwarzacze, czy nawet telefony, tablety i tym podobne. Trudniej jest w przypadku wielkogabarytowego sprzętu AGD, który trzeba wynieść z domu i dostarczyć do punktu skupu, czy na okolicznościową zbiórkę. I tu właśnie z pomocą przychodzi nasza firma.

W jaki sposób pomagamy w utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego?

Wielkogabarytowy sprzęt AGD to na przykład pralki, lodówki, kuchenki czy zmywarki, które zużyły się lub zepsuły na tyle, że nie opłaca się ich już naprawiać. Aby je zutylizować trzeba je przede wszystkim wynieść z domu, a to czasami bywa kłopotliwe. Nasi pracownicy świadcząc usługę wywozu sprzętu AGDwynoszą ten sprzęt z Państwa domów sprawnie i szybko, dbając przy tym, by nie uszkodzić ścian ani futryn drzwiowych. Dysponujemy także busami do przewozu elektrośmieci, które posiadają odpowiednie certyfikaty do przewozu odpadów i są na tyle pojemne, że bez problemu pomieszczą nawet duże lodówko-zamrażarki i inny sprzęt AGD.

Gwarantujemy też, że odpady te zostaną przewiezione we właściwe miejsce i zutylizowane zgodnie z przepisami prawa. Aby uniknąć przedostania się do środowiska toksycznych substancji znajdujących się w sprzęcie AGD, jak rtęć, ołów, kadm, freon, związki bromu, czy nawet azbest, punkty zbiórki elektrośmieci, do których dostarczamy odebrany od Państwa sprzęt, dokonują demontażu tych urządzeń. Są one tam dzielone na poszczególne grupy odpadów, to jest metale, tworzywa sztuczne, szkło, elektronika i elementy niebezpieczne. Część z tych elementów nadaje się do ponownego wykorzystania, co także poprawia stan środowiska. Warto skorzystać z pomocy przy utylizacji zużytego sprzętu AGD.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *